Phố Nhật Quán

Địa chỉ: 39 Nguyễn Thai Học, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: 028 224 99 888 – HotLine: 090 913 87 97
Email: phonhat39@yahoo.com
Website: Phonhat.com