Ika tenpura sushi

Deep-Fried Squid
Mực chiên xù

55. Ika tenpura sushi-01