Kinryo No Mai Junkinpakuiri (1,8lit)

Kinryo No Mai Junkinpakuiri (300ml)